Posts Tagged ‘wrt54gl’

Trådlös länk

februari 27, 2011

Efter flytten visade det sig att det Buggs Bunny, min router/accesspunkt (Liksys WRT54GL), inte hade någon direkt funktion då modemet för internetuppkopplingen hade en inbyggd accesspunkt. Jag funderade på att använda den som switch i hobbyrummet för att begränsa antalet nätverkskablar som korsar lägenheten.

Funderationerna gick något i den här stilen:

Färre kablar är bättre, en kabel är med andra ord rätt bra. Hur ska kabeln dras? efter vägg, kanske i en kabellist. Undrar ifall säsong tre av mupparna har släppts ännu? Det är lite tråkigt att den trådlösa accesspunkten i Buggs blir redundant. En trådlösbrygga hade ju varit smidigast, noll kablar det blir inte mycket bättre än så.

Jag upptäckte snabbt att den firmware som låg i switchen inte hade stöd för detta men det fanns stöd i den lite mer avancerade varianten dd-wrt. dd-wrt är en linuxbaserad firmware för ett antal olika router-varianter och har en uppsjö features som inkluderar filserver (FTP/SAMBA), SSH-gränssnitt och lyckligtvis Client bridge.

För att sätta upp det hela följde jag wireless bridge-guiden på dd-wrt-wikin, men jag tänkte återge mina steg nedan.

Fas 1: Installera dd-wrt

Gå in på ddwrt.com’s router-databas och sök fram den modell som är intressant (i mitt fall WRT54GL) och ladda sedan ner den fil som benämns Mini-Build required for initial flashing via WEB

Logga in på routern och uppgradera firmware. Vänta de plågsamma sekunder mellan firmware-uppgraderingens avslut och att det nya gränssnittet startar upp.

Fas 2: Konfigurera den trådlösa bryggan

Tilldela datorn du arbetar på ett fast IP och sätt gateway till din routers IP (i mitt fall: 192.168.1.1) och standard subnet (255.255.255.0).

Logga in på routern med u/p root/admin och gör följande inställningar:

under Setup>Basic Setup

  • Local IP skall vara skiljt från den accesspunkt som den skall kopplas mot (jag satte den till 192.168.1.5)
  • Gateway och Local DNS skall sättas till den accesspunkt som den skall kopplas mot (192.168.1.254 i mitt fall)
  • Aktivera förändringarna genom att klicka på Save sedan Apply
  • Vänta 30 sekunder och byt adress i adress-fältet till den du ställde in i Local IP.

under Wireless>Wireless security

  • Aktivera säkerheten genom att välja Enable wireless security och klicka på save och apply.

under Wireless>Basic Settings

  • Sätt Wireless-mode till Client-Bridged. Sätt SSID, Wireless Channel och Network mode till samma som det nät som routern skall vara länkad till.
  • Klicka på Save och sedan Apply för att aktivera inställningarna.

under Wireless>Security

  • Ställ in Security Mode och Algorithm som huvudnätverket och knappa sedan in nyckel/lösenord i Shared Key-fältet
  • Spara förändringarna genom att klicka på Save och sedan Apply

Byt lösenord.

Efter detta ska allting fungera och du slipper dra en extra kabel till något rum.