Posts Tagged ‘omni’

Omni completion

december 6, 2011

Efter att ha läst ett intressant bloginlägg om att använda vim som Python-IDE har även jag konfigurerat upp vim att åtminstone låta mig auto-komplettera när jag själv vill. För att aktivera omni completion (som denna variant av den här funktionen kallas) se till att du har vim > 7.0 och för in följande i .vimrc

filetype on
filetype plugin on
set ofu=syntaxcomple#Complete

Auto-kompletteringen har som default stöd för c, HTML + CSS, Javascript, PHP, Python, Ruby samt (om man får tro editorn själv) samtliga språk där syntax-highlighting finns tillgängligt (ett horribelt antal).

Något som jag ser som en fördel är att auto-kompletteringen inte är i vägen när den inte är nödvändig utan visas endast vid behov genom den en gnutta ointuitiva knappkombinationen Ctrl+X följt av Ctrl+O.

Omni-complete är lila.

Omni completion är lila.

Bilden visar ganska tydligt att gränssnittet i sann vim-anda, det vill säga väldigt minimalistiskt men visar allt av värde, vilka alternativ som finns samt den dokumentation som finns tillgänglig om alternativet. Man kommer snabbt och effektivt åt de olika valen och kan fortsätta med det egentliga kodandet.

Räkna nu inte antalet gånger jag nämnt vim i det här inlägget, det är på tok för många trots att jag försökt redigera bort några.