Posts Tagged ‘media maskin’

Sylvester del 2

juli 27, 2008

Förra delen lämnade av efter en snabb beskrivning av Sylvesters hårdvara och montering, vilket lämnar mjukvaran. Den här delen kommer ta upp installation och konfigurering av operativsystemet.

Som OS valde jag Debian (Etch) eftersom drivrutiner finns tillgängliga från VIA, det har ett bra pakethanteringssystem, det är enkelt att konfigurera och anpassa samt att Debian är en Linux-distribution jag länge velat prova.

Den stora nackdelen med Debian är att den stabila varianten har en relativt gammal kärna (2.6.18 ) vilket innebar att ett par saker inte fungerade som de skulle: hårddisk samt de inbyggda grafik- och ljud-kretsarna.

Dessa problem yttrade sig genom att maskinen låste samtliga aktiviteter under tiden någon större mängd data skulle läsas eller skrivas från/till hårddisken, ljudkretsen genererade helt enkelt inget ljud och den grafiska prestandan var låg (endast VESA). Dessa problem kunde dock lösas med drivrutiner från VIAs hemsida samt med öppna drivrutiner från tredje part, men inte utan pyssel. VIAs drivrutiner var byggda för en tidigare version av kärnan (Debian Etch 2.6.18-4) vilket innebar att installations-scripten inte fungerade utan drivrutinerna fick läggas till manuellt.

Hårddisken var den enklaste att fixa då den drivrutin som VIA tillhandahåller nästan går att installera automatiskt, och det var inte svårt att utifrån installations-scriptet utröna hur det var tänkt att installeras:

wget http://www.viaarena.com/Driver/via-ide_patch-debian4.0-20070612.tgz
tar -xzvf via-ide_patch-debian4.0-20070612.tgz
cd via-ide_patch-debian4.0-20070612.tgz
cp via82cxxx.ko /lib/modules/2.6.18-6/kernel/drivers/ide/pci
echo "via82cxxx.ko" >> /etc/initramfs-tools/modules
mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.18-6-686

De två sista raderna bygger en ramdisk (inkluderandes den nya via82cxxx.ko kernelmodulen) som laddas vid uppstart.

Problemet med grafiken var dock svårare, VIAs egna drivrutiner fick jag inte att kompilera men lyckligtvis hittade jag projektet Open Chrome. Open Chrome är en öppen X.org-drivrutin för VIAs grafik-chipset, drivrutinen inkluderar inte alla finesser ännu men den fungerar iallafall. Open Chrome var ganska enkel att installera tack vare en fin installationsguide. (Nu när jag kikade verkar det finnas ett debian-paket för att installera via apt, det hade varit ännu enklare.)

Problemet med ljudet krävde också att en kärnmodul laddades ned från VIA, tyvärr kan VIAs debian etch release inte installeras i sin helhet pga mindre skillnader i kärnan. Lyckligtvis räcker den del som kan installeras för att få ljudet att fungera.

cp /lib/modules/2.6.18-6-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec.ko ./snd-hda-codec.ko.bak
wget http://www.viaarena.com/Driver/via_debian_4.0_linux_hd_audio_ig_v0.8.tar.gz
tar -xzvf via_debian_4.0_linux_hd_audio_ig_v0.8.tar.gz
cd VIA-HDA-v1.40-Debian4.0_bin/Debian_4.0
cp snd-hda-codec.ko /lib/modules/2.6.18-6-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec.ko
rmmod snd-hda-codec && modprobe snd-hda-codec

Original-drivrutinen kan återställas genom att kopiera tillbaka snd-hda-codec.ko.bak till original katalogen:

cp snd-hda-codec.ko.bak /lib/modules/2.6.18-6-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-codec.ko

Efter dessa modifieringar har vi ett system som klarar av dess tänkta funktion: uppspelning av ljud och bild. Mer om mjukvaran som används kommer i nästa del (förhoppningsvis tar det inte fyra månader tills den är klar…).

Sylvester del 1

april 21, 2008

Det här är första inlägget i en serie om min nya mediadator Sylvester som nu börjar bli funktionsduglig. I det här inlägget beskriver jag hårdvaran samt mina mål för projektet.

Mål: Den stora fördelen jag är ute efter är att slippa ha sladdar tvärs över golvet, och att slippa störningar i bilden när man tittar på video. Ett annat mål är att skapa en central lagringsenhet för all media som kan kommas åt och styras från direkt från soffan eller från en dator nära eller långt långt borta.

Hårdvara:

  • Via EPIA ex15000g Nano-ITX moderkort
  • Chassi (200 x 300 x 50 mm)
  • Slimline-IDE DVD
  • 2.5″ hårddisk (Maxeffekt 3 W)

Moderkortet inkluderar ljud-chipset, video-chipset, 1.5 GHz CPU och ett 100-Mb/s nätverksgränssnitt. Jag valde det här moderkortet eftersom dess video-chipset stödjer hårdvaruaccelererad dekodning av Mpeg-2 och Mpeg-4 vilket kan avlasta huvudprocessorn rejält vid uppspelning av film och därmed kan sänka effektförbrukningen. En annan viktig detalj är att den normala video-utgången är en DVI-D kontakt och därmed direkt kan kopplas till en HDMI-ingång på min TV och leverera bild i HD-kvalité. DVD-spelaren är av slot-in variant och hårddisken är vald för dess låga effektförbrukning. Eftersom både hårddisken och DVD-spelaren normalt sett är tänkta att användas i en bärbar dator krävdes ett par konverterare, vilka jag hittade på ”Kjell och Co” (som förövrigt verkar ha det mesta). Det tog dock två försök att få tag på slimline-IDE-till-IDE-konverteraren (ifall någon behöver en Slimline-IDE till IDE-fast-mindre så är det bara att höra av sig).

Efter detta gick monteringen ganska smärtfritt men ett par kvarstående problem finns. Det första är att DVD-enheten anser sig vara inställd på cable-select och vill inte vara på samma IDE-bus som hårddisken. De bråkar även ifall hårddisken också är ställd som cable-select men jag hoppas problemet går att lösa genom att maska cable-select-pinnen och på så vis tvinga DVD-enheten till att agera slav. Eftersom jag inte är så sugen på att förstöra någon kontakt håller jag på att tillverka en kabel som jag kan arbeta med.

Det andra problemet är att jag måste konstruera en IR-mottagare. Detta är lyckligtvis inte så svårt men den enda ingången jag har att arbeta med är USB samt mic- och line-in. Jag har valt att arbeta med det senare eftersom det kräver mindre hårdvara och blir en renare lösning.

Det är roligt nästan jämnt =)


Lite bilder från monteringen.