Posts Tagged ‘matematik’

Det ensamma skriptet

mars 9, 2010

XKCD Fredag 5/2 -10

Collaz problem (mer info på engelska) är ett matematiskt problem som hävdar att ifall man tar ett tal, ifall det är jämt delar det med 2 och om det är udda multiplicerar man med 3 och lägger till 1 och upprepar processen med det nya talet får man till slut 1.

Jag skrev ett litet skript som simulerade den stackars person som XKCD beskriver här ovan:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-

import os, sys, math

class collatz:
 def __init__(self, startVal):
  self.val = int(startVal)

 def step(self):
  if (int(self.val) % 2) == 0:
   self.val = self.val / 2
  else:
   self.val = (self.val * 3) + 1

 def current(self):
  return self.val

if __name__ == "__main__":
 if len(sys.argv) < 2:
  print "Please enter start number"
 else:
  colNum = collatz(sys.argv[1])
  stepNumber = 0
#  print "Step\tValue"
  while(colNum.current() != 1):
   colNum.step()
   stepNumber += 1
   print str(stepNumber) + "\t" + str(colNum.current())

Det har inte kunnat bevisats att proceduren i samtliga fall stabiliseras till 1 annat än experimentellt för finita (om än stora) talserier.

Graf för talet 123456

Graf över talet 123456 väg mot 1