Posts Tagged ‘gtk+’

FSCONS2011

november 16, 2011

I helgen var jag på FSCONS, Free Software Conference and Nordic Summit, och det är alltid lika roligt och inspirerande att möta och lyssna på alla dessa entusiastiska fri-mjukvaroförespråkare. Det var mycket intressanta föreläsningar och intressant att prata med folk under luncherna och runt evenemanget.

  • Bitcoin: Bitcoin är en populär digital valuta. Bitcoin är distribuerad och bygger på peer-to-peer-transaktioner som säkras med hjälp av ett block-baserat transaktionssystem. Ett Bitcoin är idag värt ungefär 2 € vill man experimentera med denna valuta kan man besöka the bitcoin faucet. De stora fördelarna med Bitcoin är att pengarna överförs snabbt och säkert utan att varken avsändare eller mottagare behöver avslöja sin identitet för någon, nackdelen är att valutan är helt obunden till någon form av fysisk säkerhet utan har bara ett värde för att ett värde har bestämts.
  • The Design of Gnome 3: Utvecklingen av skrivbordshanteraren Gnome påbörjades 1998 och är nu inne i sin tredje iteration (den första var tydligen inte lätt att använda för människor och innovation hade avtagit i den andra). Fokus har flyttats mot att enkelt kunna söka efter applikationer på systemet istället för att navigera i menyer samt att snabbt och enkelt kunna integrera webb-applikationer i systemet. Gnome 3 är mer konfigurerbart än tidigare varianter och kan förändras och utökas med hjälp av CSS och javascript.
  • Erlang simulator for embedded systems: Detta visade sig vara ett system för att skapa en tillståndsmaskin som representerar ett inbyggt system. Det faktiska systemet analyseras genom att signaler in till systemet och signaler ut från systemet och matchas till varandra (varje utsignal räknas som ett tillstånd i tillståndsmaskinen). Kod och exempel finns på projektets repo på github.
  • Theming GTK+ Applications through CSS: Uppenbarligen delar CSS och GTK+ en del rent strukturellt, dvs. båda visar enkla element för att skapa ett GUI. På grund av likheterna har GTK+ utvecklarna valt att använda CSS för att på ett enkelt sätt kunna göra förändringar av en applikations utseende. GTK+ inställningsmöjligheter är lite större än CSS vilket innebär att CSS-syntaxen har utökats för att kunna beskriva GTK+-applikationen ordentligt.
  • Arduino: Den för tillfället mest hajpade hobbyelektronikprodukten Arduino är en öppen plattform för att göra prototyper av enkla elektroniksystem. Systemet består av en serie kretskort som har ett standardiserat gränssnitt samt en enkel programmeringsmiljö.
  • SPDY: Eftersom HTTP-huvudena växer och avancerad webbfunktioner driver upp antalet överföringar skapade google protokollet SPDY. SPDY (som utalas speedy) ska bland annat minska laddningstider med 50%, tillåta många parallella HTTP-överföringar över en TCP-session. Idag finns det ett par fristående referensimplementationer, bland annat webbläsaren Chrome har stöd för SPDY (i en utvecklingsgren) och libSPDY.
  • Back to the future with Algol68: Algol68 är ett av de tidigaste programmeringsspråken som är utvecköat och designat för att vara ett verktyg. Språkets stora fördel (jämfört med föregångaren Algol60) är att dess dokumentation är helt otvetydig eftersom funktionaliteten har beskrivits med ”van Wijngaarden grammatik”. Språket användes aldrig särskilt mycket, delvis på grund av den komplexa specifikationen och att språket använder icke-standardiserade begrepp samt att ingen komplett implementation av en Algol68-kompilator någonsin gjordes.

Lördagens Keynote-föredrag var en intervju med Richard Stallman, FSF’s grundare. Jag håller inte riktigt med i hans extrema attityd men han var väldigt karismatisk och rolig att lyssna på. Söndagens keynote var lite mer seriöst och handlade om att vi måste vara aktivister ifall vi vill sprida fri mjukvara, aktivister i detta fallet innebär att vi ska var aktiva delaktiga och sträva efter att sprida fri mjukvara.

Jag deltog också i en diskussion om Fri-mjukvaro-feminism där vi försökte isolera vilka jämlikhetsproblem kvinnor i fri-mjukvaro-grupperingar upplever..