Posts Tagged ‘fri mjukvara’

FSCONS 2012

november 18, 2012

Förra söndagen trotsade jag min då kaxiga förkylning och besökte FSCONS på söndagen. FSCONS eller Free Society Conference and Nordic Summit försöker hamna mitt mellan teknologi, kultur och samhälle och har därför ett vitt spann av föreläsningar. I år var bland annat Projekt Runeberg, Debian och Wikimedia representerade. Jag höll mig mest till teknologispåret men lyckades träda utanför mitt vanliga territorium åtminstone vid en föreläsning.

 • Creating Realtime Graphics in Realtime (Jonatan Wallmander): Jonatan presenterade VSXu, ett grafiskt verktyg för att skapa 3d-effekter i realtid. Gränssnittet kan jämföras med ett upphottat labView där man drar kopplingar mellan block för att skapa effekter. Fördelen med verktyget är att resultatet av alla förändringar man gör, alla parameterjusteringar och vad man nu kan tänka sig göra när man skapar 3d-effekter syns direkt.
 • Give me an hour (Jonatan Walck): Give me an hour var inte det tänkta namnet för presentationen men det passade ypperligt då det handlade om NTP (network time protocol) och tidsmätningar generellt. NTP levererar tid i UTC (Coordinated Universial time) vilket är TAI (Temps Atomique International) + en skottsekund. TAI definerar en sekund som 9,192,631,770 energi förändringar i Cesium-133. Tyvärr kan man inte mäta energiförändringarna tillräckligt noga för att ett atomur ska klara av att ge precis tid utan mätningar från atomur värden över körs genom en matematisk modell för att ge en precis tid (till en viss grad). Problemet med NTP i dagsläget är att NTP-servrarna inte använder något authentiseringsprotokoll vilket innebär att det är lätt att ersätta NTP-servrar och ge en helt ny tid till en dator/nätverk. Detta kan leda till en rad olika säkerhetsrisker och problem.
 • Generous Innovation (Allison Randal): Allison pratade mycket om fördelarna med en affärsmodell baserad på de principer som driver Fri mjukvara. Vill man göra affärer på fri mjukvara är det support och tjänster man får sälja istället för en produkt, man kan se att detta är något som är på frammarsch även hos de stora företagsjättarna även om de inte går lika långt. Fördelen med den fria mjukvaran är att kunderna inte är lika låsta till ett företag utan kan byta ut supportföretag ifall kvalitén inte håller. Detta kräver mer av företagen men kan också underlätta eftersom kunderna kan bidra till lösningar och styra åt vilket håll utvecklingen sker. Allison poängterar att det är inte enbart inom mjukvaruvärlden som detta är en tänkbar modell, även industrier skulle kunna anamma detta men det skulle vara något helt nytt och man skulle alldeles säkert göra misstag och behöva backa och ta nya tag.
 • Glocalisation of continuing education, combining P2PU with Folkbildning (Niklas Karlsson): P2PU står för Peer to Peer University och är en plattform för att hålla kurser på nätet. Niklas hävdar att användningsområdet överlappar Folkbildningens studiecirklar väldigt väl och ställer frågan ifall dessa kan kombineras på ett bra sätt. Studiecirklar används väldigt sällan på distans, den mest vanliga studiecirkeln är någon form av kör vilket svarar för en del av problematiken. Ett annat problem är den sociala biten då studiecirklar ofta bildas av ett gäng bekanta som har ett gemensamt intresse och kan träffas runt ett fikabord. På landsbygden skulle P2PU kunna användas för att driva distanscirklar men problemet ligger nog i att informera om P2PU’s existens.
 • Yabasta, End to End Secure Social Network (Jon Kristensen): Yabasta är embryot till ett nytt socialt nätverk med betoning på personlig integritet och säkerhet. All kommunikation mellan användare sker krypterat och skall ge möjlighet att i efterhand förneka ett meddelandes äkthet samt skydda för att i efterhand kunna knäcka samtliga meddelande ifall en krypteringsnyckel knäcks. Teknologin är intressant men i dagsläget är det endast en tjänst för att skicka meddelanden, i den nära framtiden hoppas Jon kunna lägga till Foto-delning för att göra tjänsten lite mer lukrativ.
 • Securing Servers Using Proactive Measures (Francisco Blas Izquierdo Riera aka Klondike): Det här föredraget var riktigt tekniskt tungt och gick lite för snabbt för att jag skulle hänga med helt. Trots detta var det jag snappade upp intressant. T.ex en ordentlig genomgång av hur stack overflow-attacker fungerar. I övrigt gick Klondike igenom allehanda säkerhets åtgärder som görs i Gentoo Hardened för att förhindra attacker och öka säkerheten…och det är rätt mycket de skyddar emot, tyvärr sänker dessa fixar prestandan en aning och program som gör vissa antaganden kan sluta fungera.

FSCONS2011

november 16, 2011

I helgen var jag på FSCONS, Free Software Conference and Nordic Summit, och det är alltid lika roligt och inspirerande att möta och lyssna på alla dessa entusiastiska fri-mjukvaroförespråkare. Det var mycket intressanta föreläsningar och intressant att prata med folk under luncherna och runt evenemanget.

 • Bitcoin: Bitcoin är en populär digital valuta. Bitcoin är distribuerad och bygger på peer-to-peer-transaktioner som säkras med hjälp av ett block-baserat transaktionssystem. Ett Bitcoin är idag värt ungefär 2 € vill man experimentera med denna valuta kan man besöka the bitcoin faucet. De stora fördelarna med Bitcoin är att pengarna överförs snabbt och säkert utan att varken avsändare eller mottagare behöver avslöja sin identitet för någon, nackdelen är att valutan är helt obunden till någon form av fysisk säkerhet utan har bara ett värde för att ett värde har bestämts.
 • The Design of Gnome 3: Utvecklingen av skrivbordshanteraren Gnome påbörjades 1998 och är nu inne i sin tredje iteration (den första var tydligen inte lätt att använda för människor och innovation hade avtagit i den andra). Fokus har flyttats mot att enkelt kunna söka efter applikationer på systemet istället för att navigera i menyer samt att snabbt och enkelt kunna integrera webb-applikationer i systemet. Gnome 3 är mer konfigurerbart än tidigare varianter och kan förändras och utökas med hjälp av CSS och javascript.
 • Erlang simulator for embedded systems: Detta visade sig vara ett system för att skapa en tillståndsmaskin som representerar ett inbyggt system. Det faktiska systemet analyseras genom att signaler in till systemet och signaler ut från systemet och matchas till varandra (varje utsignal räknas som ett tillstånd i tillståndsmaskinen). Kod och exempel finns på projektets repo på github.
 • Theming GTK+ Applications through CSS: Uppenbarligen delar CSS och GTK+ en del rent strukturellt, dvs. båda visar enkla element för att skapa ett GUI. På grund av likheterna har GTK+ utvecklarna valt att använda CSS för att på ett enkelt sätt kunna göra förändringar av en applikations utseende. GTK+ inställningsmöjligheter är lite större än CSS vilket innebär att CSS-syntaxen har utökats för att kunna beskriva GTK+-applikationen ordentligt.
 • Arduino: Den för tillfället mest hajpade hobbyelektronikprodukten Arduino är en öppen plattform för att göra prototyper av enkla elektroniksystem. Systemet består av en serie kretskort som har ett standardiserat gränssnitt samt en enkel programmeringsmiljö.
 • SPDY: Eftersom HTTP-huvudena växer och avancerad webbfunktioner driver upp antalet överföringar skapade google protokollet SPDY. SPDY (som utalas speedy) ska bland annat minska laddningstider med 50%, tillåta många parallella HTTP-överföringar över en TCP-session. Idag finns det ett par fristående referensimplementationer, bland annat webbläsaren Chrome har stöd för SPDY (i en utvecklingsgren) och libSPDY.
 • Back to the future with Algol68: Algol68 är ett av de tidigaste programmeringsspråken som är utvecköat och designat för att vara ett verktyg. Språkets stora fördel (jämfört med föregångaren Algol60) är att dess dokumentation är helt otvetydig eftersom funktionaliteten har beskrivits med ”van Wijngaarden grammatik”. Språket användes aldrig särskilt mycket, delvis på grund av den komplexa specifikationen och att språket använder icke-standardiserade begrepp samt att ingen komplett implementation av en Algol68-kompilator någonsin gjordes.

Lördagens Keynote-föredrag var en intervju med Richard Stallman, FSF’s grundare. Jag håller inte riktigt med i hans extrema attityd men han var väldigt karismatisk och rolig att lyssna på. Söndagens keynote var lite mer seriöst och handlade om att vi måste vara aktivister ifall vi vill sprida fri mjukvara, aktivister i detta fallet innebär att vi ska var aktiva delaktiga och sträva efter att sprida fri mjukvara.

Jag deltog också i en diskussion om Fri-mjukvaro-feminism där vi försökte isolera vilka jämlikhetsproblem kvinnor i fri-mjukvaro-grupperingar upplever..