Posts Tagged ‘Debian’

Debian Squeeze och viloläge för eeePC

september 30, 2011

I söndags uppgraderade jag Debian på min eeePC (1005 HA) till Squeeze. och upptäckte ganska snabbt att datorn gjorde en omstart nio gånger av tio när den startade upp från viloläget. Detta gjorde att viloläget bliv ganska redundant och jag började söka efter lösning. Lyckligtvis har Squeeze varit i cirkulation upp mot ett halvår nu så jag hade inga större problem att hitta den här buggrapporten.

Diskussionen svallar och efter ett tag kommer man till slutsatsen att det är ett problem med kärnan och inte pm-utils (skripten som försätter datorn i viloläge). Debugging fortsätter frenetiskt genom att senaste fungerande kärna söks upp och patchar läggs på en efter en tills den/de patchar som orsakar problemet hittas. Denna process tog circa sex veckor innan första försöket till fix släpps i squeeze’s stable-proposed-updates arkiv.Den patchade kärnan har fortfarande inte gått in i updates-arkivet, men finns som sagt att hämta från stable-proposed-updates:

Lägg till följande rad i etc/apt/sources.list

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-proposed-updates main

Kör sedan

aptitude update

för att läsa in det ny arkivet.

När man sedan startar aptitude har linux-image-2.6.32-5-686 dykt upp under upgradable packages->kernel. Markera denna för uppgradering (med tangenten +) och utför sedan installationen (med g).

Med apt-get borde förfarandet efter modifiering av sources.list vara

apt-get update && apt-get install linux-image-2.6.32-5-686

Efter uppgraderingen har jag inte haft några problem alls med viloläget och boot-tiderna i Squeeze är fantastiska jämfört med Lenny.

Edit: Fixat sources.list-tillägget

Sylvester del 3

oktober 8, 2008

Efter del 1 och 2 har jag en dator som fungerar ypperligt men som inte har en enda pinal som gör den till en media-dator. Det jag vill att min media-dator skall kunna göra är att spela musik och video samt ladda ner podcasts åt mig. Självklart skall användargränssnittet också vara hyggligt tilltalande.

En viktig detalj jag inte beskrivit än är hur X.org ställdes in för att visa bild på min TV. Min TV har HDMI-ingångar och Sylvester har en DVI-utgång, praktiskt nog är DVI och HDMI är kompatibla och kräver enbart en sladd som passar i båda ändar (DVI->HDMI). För att ställa in X.org för att ge en signal som passade jag min tv använde jag gentoo-wikis guide till HDMI. I mitt fall blev monitor sektionen i Xorg.conf:

Section "Monitor"
Identifier  "Philips26"
VendorName  "Philips"
ModelName  "26PFL5322"
Option    "IgnoreEDID"
VertRefresh 30-90
HorizSync  20-150
ModeLine   "720p" 73.825 1280 1320 1368 1640 720 722 724 751 +hsync +vsync
ModeLine   "1080i" 74.52 1920 1952 2016 2208 1080 1084 1096 1126 -hsync -vsync interlace
DisplaySize 320 180
EndSection

Efter jag lagt till detta producerar Sylvester kristallklar bild. Nu är all hårdvara fungerande och endast mjukvaran återstår.

Det finns många grafiska gränssnitt för mediadatorer att välja mellan och mitt val föll på MyMediaSystem (MMS) för att det var rätt minimalistiskt, konfigurerbart och communitien var trevlig (jag lyckades till och med hjälpa till att lösa en bugg). De funktioner jag använder är ogg/mp3-uppspelning, webbradio, video från disk/DVD, Spel och Python-applets. Jag valde att installera från källkod eftersom jag ville avaktivera vissa features och aktivera andra ickestandard features. För att installera på debian:

Ladda ner de paket MMS är beroende utav:

aptitude install libimlib2-dev libsdl1.2-dev autoconf bzr build-essential
aptitude install libxine-dev mplayer-nogui pkg-config
aptitude install w32codecs libtag1-dev libsqlite0-dev libpcre3-dev
aptitude install liblircclient-dev libtool gettext libalsaplayer-dev

Ladda ner senaste versionen av MMS från projektets repository och installera från källkoden.

bzr get http://bazaar.launchpad.net/~anders-gnulinux/mms/1.0.9 mms-1.0.9
cd mms-1.0.9
./configure --enable-python --disable-inotify --enable-lirc \
--enable-game --disable-epg
make
su -c "make install"

Jag skippade inotify för jag kunde inte hitta ett paket som med rätt version för att passa med mms. Detta gav ett fungerande MMS men jag stötte på problem i grundkonfigurationen när jag vill köra ett spel. Ifall spelet körs i fullskärm återställs inte bilden till MMS (som per default körs i fullskärm), detta beror nog på någon liten bugg i openChrome. Dock kan problemet lätt gås runt genom att redigera /etc/mms/Config och ändra raden

fullscreen = true

till

fullscreen = false

samt ändra värdena för h_res och v_res så de motsvarar skärmupplösningen. I mitt fall:

h_res=1024
v_res=768

Detta gör att programmet startas i ett fönster med samma storlek som skärmen vilket ger ett intryck som är identiskt med fullskärmsalternativet.

För att starta MMS direkt från uppstart används GDM (Gnome Display Manager) (som är installerat tillsammans med Debians grundsystem) samt Fluxbox startscript. GDM konfigureras till att logga in media-användaren automatiskt vid uppstart användandes den förinställda fönsterhanteraren (som sätts till Fluxbox). Detta görs genom att lägga till raderna

AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=media-user

i /etc/gdm/gdm.conf. Eftersom vi inte vill köra Fluxbox utan MMS byter vi ut raden

exec /usr/bin/fluxbox

mot

exec /usr/local/bin/mms

i filen ~/.fluxbox/startup. Detta innebär att när Sylvester slås på kommer MMS startas direkt, men avslutar vi MMS hoppar vi tillbaka till login-skärmen och kan välja att starta Gnome för att surfa eller skriva dokument (varför man nu skulle vilja det).

Efter dessa steg dyker MMS upp när datorn startat

Efter dessa steg dyker MMS upp när datorn startat.

De mjukvaror jag sedan installerat för att komplettera mediaspelaren är

 • Peapod – Automatisk nedladdning av podcasts
 • SuperTux – Super Mario Bros-liknande plattformsspel
 • Frozen Bubble – PuzzleBubble-klon

Än så länge fungerar systemet hur bra som helst, dock har jag stött på patrull med min hembyggda IR-mottagare som gör systemet en gnutta instabilt så fort den kopplas in. Jag ska ta tag i problemet vilken dag som helst nu, hoppas jag.