Posts Tagged ‘åäö’

Å ä ö i Python

februari 8, 2009

Jag får många sökträffar på python å ä ö och likande och det finns information om detta på bloggen men det är undangömt i en kommentar. För att göra denna information mer lättillgänglig sammanfattar jag vad man behöver göra nedan.

Python (2.5 åtminstone) arbetar som ett eget shell och tar inte alltid hänsyn till systemets språkinställningar. Detta innebär att felmeddelanden kan dyka upp ifall tecken som ‘å’, ‘ä’ och ‘ö’ används ifall språkinställningarna är felaktiga eller att scriptet/programmet körs på ett system någon annanstans i världen där teckenkodningen skiljer sig från UTF-8 eller latin-*. För att komma runt detta problem kan man tvinga python att använda en specifik teckenkodning enligt PEP-0263.

Det kan till exempel se ut så här  överst i en python-fil som ska använda UTF-8:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

#Här börjar programmet/skriptet/biblioteket
#Titta åäö ger inga fel!