Fluxmarks

Det här verkar fungera, men jag känner mig inte tillräckligt säker på Python för att säga ifall det är rätt. Känner ni att något särskilt bör förbättras eller bara vill ge något tips skriv en kommentar! =)

Fluxmarks genererar en menyfil för fluxbox med en submeny-entry utifrån den bookmarkfil som anges i fluxmarks.conf (som skall läggas under .fluxbox-katalogen i din hemkatalog).

fluxmarks.conf-exempel:

bookmarks = ~/.mozilla/firefox/zkqx52ug.default/bookmarks.html
menu = ~/.fluxbox/fluxmarks
browser = /usr/bin/firefox-bin

Meny-filen som genereras (menu i config-filen) måste sedan inkluderas i fluxbox huvudmenyfil , detta görs genom att man lägger till raden ”[include] (~/.fluxbox/fluxmarks)”.

programmet kan köras som demon ifall argumentet –daemon anges vid uppstart, i demon läge uppdateras menyfilen en gång i minuten (ifall något har skrivits till bookmark-filen). I normalt läge uppdateras menyfilen och programmet avslutas.

Tillägg 2010-05-28: Nya firefox (>= 3.5) har tydligen flyttat in bokmärkena i sin SQLite-databas, scriptet behöver modifieras för att fungera med denna.

Källkod:

#                        #
#  Fluxmarks v 0.1               #
#                        #
#  Fluxmarks is a script for parsing netscape #
#  bookmark files (1.0) (used in for example  #
#  Mozilla Firefox) and creating a fluxbox   #
#  menu file for the bookmarks, but more    #
#  importantly it's a project to teach myself #
#  Python. (please don't slam me too much for #
#  my mistakes.                #
#                        #
#  Author: Ã…ke Forslund            #
#                        #
#  Licence: Not sure, an open licence with  #
#       credit to me           #
#                        #
#  I hope this may be of use to someone    #

#  besides me                 #
#                        #
#                        #
#  TODO:                    #
#  * translation of html-coded chars      #
#  * Support for more browsers         #
#   (Opera, Safari, etc)           #
#  * configurable cutoff length of menu-titles #
#                        #

import sys, os

import re
import time

#Parse bookmark file and generate menu
def parseBookmarks(bookmarkPath, menuPath, program):

 #open the bookmark file and the menu-file
 bf = open(bookmarkPath, "r")
 mf = open(menuPath, "rw+")

 #make a submenu for the Fluxmarks
 mf.write("[submenu] (Fluxmarks)\n")

 #parse the bookmark file
 line = bf.readline(4096)

 print line #debug output
 while(line != ""):

  if(line.__contains__("<H3")): #New submenu
   #Get name of subdir

   matchObj = re.search("<H3.*", line)
   try:

    matchObj = re.search(">.*<", matchObj.group())

   except: #We really would like to know if the regexp fails even though it shouldn't
    print "[!!]\tRegexp failed!"
    sys.exit()

   mString = matchObj.group()
   wrtString = "[submenu] (" + mString[1:len(mString) - 1] + ")\n"

   mf.write(wrtString)
  if(line.__contains__("A HREF")): #New address entry

   #get bookmark info
   #First the address
   matchObj = re.search("=\".*?\"", line)

   address = matchObj.group()[2:len(matchObj.group()) - 1]

   #Then the title
   matchObj = re.search("<A HREF.*",line)

   parts = re.split("<.*?>", matchObj.group())

   if(len(parts) > 1):
    title = parts[1]

    if(len(title) > cutOff): #If title length is too long 
     title = title[0:cutOff - 3] + "..." #Shorten it

    wrtString = "[exec] (" + title + ") {" + program + " " + address + "}\n"

    mf.write(wrtString)
   else:
    print "[!!]\tRegexp Failed!: " + matchObj.group()

  if(line.__contains__("</DL>")):
   #End of a directory, go up one level
   mf.write("[end]\n")

  line = bf.readline(16000)
  print line

 bf.close()
 mf.close()
 return

def main():

 #defaults
 bookmarkfile = ""

 menufile = os.path.expanduser("~/.fluxbox/fluxmarks")
 program = "firefox-bin"

 #parse config file
 configFile = open(os.path.expanduser("~/.fluxbox/fluxmarks.conf"),'r')

 configLine = configFile.readline(1024)
 while(configLine != ""):

  configItems = re.split("\s*\=\s*", configLine)
  for i in range(len(configItems)):

   configItems[i] = re.sub("\A\s*|\s*\Z", "", configItems[i])

   #Replaces whitespaces at the beginning and the end of the substrings

   #check for valid config variables
   if(configItems[0] == "bookmarks"):

    bookmarkFile = configItems[1]
   if(configItems[0] == "menu"):

    menuFile = configItems[1]
   if(configItems[0] == "browser"):

    program = configItems[1]
   if(configItems[0] == "cutoff"):

    cutOff = configItems[1]
  configLine = configFile.readline(1024)

 configFile.close()

 print "bookmarkFile = " + bookmarkFile

 print "menuFile = " + menuFile
 print "browser = " + program

 #before we continue we make sure that the path is absolute
 bookmarkFile = os.path.expanduser(bookmarkFile)

 menuFile   = os.path.expanduser(menuFile)
 program    = os.path.expanduser(program)

 oldCTime = 0
 while(1):
  newCTime = os.stat(bookmarkFile)[9]

  if(newCTime != oldCTime):
   parseBookmarks(bookmarkFile, menuFile, program)

   oldCTime = newCTime
  if(daemonize == 0): #The process is not running in daemon mode

   return      #Exit
  time.sleep(10)

 return

#Execution starts here

#global variables
cutOff = 32
daemonize = 0
#parse commandline

if(len(sys.argv) > 1):
 for i in range(1,len(sys.argv)):

  if(sys.argv[1] == "--daemon"): #should we run in daemon mode

   daemonize = 1

#Execution starts here

if(daemonize == 1):

 try:
  pid = os.fork()
  if(pid != 0):

   #Oh dear I am a parent I'll better return to the shell
   sys.exit()
 except OSError, e:

  print >>sys.stderr, "fork failed: %d (%s)", e.errno, e.strerror

  sys.exit()

 #decouple from parent environment
 #os.chdir("/")
 #os.setsid()
 os.umask(0)

#launch main function
main()

Ett svar to “Fluxmarks”

 1. Python: Sex månader senare « Åke i exil Says:

  […] Fluxmarks: För att lära mig lite mer om Pythons reguljära uttryck skrev jag det här programmet som tolkar bookmarks-filer (Netscape v 1.0) från till exempel firefox och genererar en meny-fil som enkelt kan integreras i fluxbox huvudmeny-fil. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: